İlkelcilik ve İlkel Sanat - SANATKAR.NET Sanatkar.Net - Sanat ve Sanatçının Dostu
İlkelcilik ve İlkel Sanat

İlkelcilik ve İlkel Sanat

Sanatın içinde yer alan kavramlardan ilkelcilik ve ilkel sanat üzerine merak edilen birçok sorunun cevabını bu yazımızda bulacaksınız. İlkelcilik Nedir, İlkel Sanat Nedir, İlkelcilik ve İlkel Sanat Tanımı Nedir, İlkelciliğin Batı Sanatına Etkisi, İlkel Tarzda Heykeller, İlkel Stil Resimleri, İlkel Öğeler, Brut Sanatı veya Naif Yabancı Sanatı, Prehistorik Sanata Karşı İlkelcilik, İlkel Sanatın Özellikleri Nelerdir gibi bir çok konuya değineceğiz.

İlkelcilik ve İlkel Sanat Nedir

“İlkel Sanat” terimi, “ilkel” insanların kültürel yapılarına, yani batı standartlarına göre nispeten düşük bir teknolojik gelişme standardına sahip oldukları kabul edilen etnik gruplara atıfta bulunan oldukça belirsiz bir tanımdır.

Afrika Sanatı, Okyanus Sanatı, Aborjin Sanatı, tarihöncesine ait diğer kaya sanatı türlerini ve ayrıca Amerika ve Güneydoğu Asya’dan kabile sanatını içerir. “İlkel” insanlar kavramı, Keşif Çağı’ndan yani 1500’lü yıllardan itibaren büyük ölçüde Hristiyan-Kafkas dünya görüşüyle ilişkilidir.

Bununla birlikte, “ilkel sanat” teriminin tipik olarak Çin, Hint veya İslami sanat eserlerini veya Mısır, Yunan veya Roma Medeniyetleri dahil olmak üzere herhangi bir büyük kültürden eseri tanımlamak için kullanılmadığı unutulmamalıdır.

19. yüzyılın sonlarında güzel sanatta ortaya çıkan “İlkelcilik” terimi, bu tür ilkel sanatla ilişkili imgeler ve motiflerle karakterize edilen herhangi bir sanatı tanımlamak için kullanılır.

Etnografik biçimlerle işaretlenen, çoğu zaman büyük bir görsel güce sahip olan bu sanatsal ilkelcilik, Paul Gauguin’in (1848-1903) Tahiti resimlerinde göründüğü üzere 1890’lı yıllara dayanır.

İlkelciliğin Batı Sanatına Etkisi Nedir

1906’dan itibaren Paul Guillaume gibi satıcıların yanı sıra Matisse, Picasso, Derain ve Braque gibi sanatçılar Afrika kabile maskeleri ve heykelcikler almaya başladı. Sonuç olarak, “Negro Art” ın hem resim hem de heykel üzerindeki etkisi 1907 yılında Paris’te, 1912 yılından sonra Berlin, Dresden ve Londra’da oldukça belirgin hale geldi. 1920 yılında ise neredeyse evrensel hale geldi ve Oceanic’in kurulduğu 1930’ların başlarına kadar devam etti. Hint ve Eskimo sanatı, Sürrealistler ve takipçileri için önde gelen bir ilham kaynağı oldu.

İlkelcilikten en çok etkilenen sanatçılar olarak Alman dışavurumcu Emil Nolde (1867-1956) ve Max Pechstein (1881-1955), Fauvist Henri Matisse (1869-1954), modern Romen heykeltıraş Constantin Brancusi (1876-1957), Heykeltıraş Jacob Epstein (1880-1959), İtalyan portreci ve heykeltıraş Modigliani (1884-1920) ve Pablo Picasso’nun (1881-1973) isimlerini sayabiliriz.

Ressam Muhsin Kut kimdir merak ediyorsanız buradan biografisini okuyabilirsiniz.

İlkelci Heykeller ve Tablolar

İlkelciliğe ilk ilgi duyanlar ressamlar olsa da, en büyük etkisi heykeltıraşlara oldu. Fovist ressam Andre Derain, ilkel tarzda eserler üretmek için kireçtaşı yontmayı öğrendi. İlkel tarzda yaratılmış en büyük sanat eserleri arasında şunlar yer almaktadır.

İlkel Tarzda Yapılmış En Önemli Heykeller

 • Paul Gauguin – Oviri (Vahşi Kadın) (1891-93)
 • Andre Derain – Çömelen Figür (1907)
 • Andre Derain – Standing Nude (1907)
 • Constantin Brancusi – The Kiss (1908)
 • Ernst Ludwig Kirchner – Kadın Dansı (1908-12)
 • Constantin Brancusi – Sleeping Muse’u (1910)
 • Constantin Brancusi – İlk Adım (1913)
 • Henri Gaudier-Brzeska – Kızıl Taş Dansçısı (1913)
 • Georg Kolbe – Assunta (1921)
 • Henri Laurens – Çömelen Kadın (The Farewell)
 • Jacob Epstein – Jacob and the Angel (1940-41)
 • Pablo Picasso – Baboon and Young (1952)

İlkel Tarzda Yapılmış En Önemli Tablolar

 • Paul Gauguin’in Ay ve Dünya (1893, MoMA, New York) – Gauguin’in uygar olmayan kadın bedenini hem ay ritimleri hem de dünyanın yenileyici güçleriyle tanımladığı çalışma.
 • Les Demoiselles d’Avignon (1907, MoMA, New York) – Pablo Picasso’nun Afrika sanat formlarına dayanan çığır açan Kübist eseri.
 • Dans (1910, Ermitaj Müzesi, St Petersburg), Matisse’in anıtsal mavi-turuncu-yeşil tablosu.
 • Caryatide (1912, Sogetsu Sanat Müzesi, Tokyo), Amedeo Modigliani’nin birçok “ilkelci” tuvalinden biri.
 • Papua’dan Genç Erkekler (1913-14, Staatliche Museen, Berlin), Emil Nolde’nin yerli figürleri kırılan dalgalarla birleştiren son derece etkileyici tuvali.

İlkeller: Naif / Aykırı Sanat

Tüm bunlara ilaveten “İlkelcilik” terimi, “ilkellerin” yarattığı sanatı tanımlamak için de kullanılır. Genellikle kendi kendine öğretilen, resimleri genellikle biçim ve renk olarak basit olan ve Chiaroscuro, doğrusal perspektif ve diğer orantılılık türleri gibi geleneksel motiflerden yoksun olan belirli sanatçılara verilen addır.

Çocuksu imgelemle karakterize edilen bu batı tarzı ilkel sanat kategorisi aynı zamanda “Yabancı sanat”, “Naif sanat” veya Art Brut (“ham sanat”) olarak da bilinir ve Henri Rousseau’nun Le Douanier’in çalışmasıyla örneklenir. ‘(1844-1910).

Örnek olarak New York, Museum of Modern Art‘ta bulunan The Sleeping Gypsy (1897) ve The Dream (1910) başyapıtlarıdır. Diğer ilkel sanatçılar şunlardır: Paul Klee (1879-1940), Mikhail Larionov (1881-1964), L.S. Lowry (1887-1976), Jean Dubuffet (1901-85), Frida Kahlo (1907-1954), Asger Jorn (1914-73), Karel Appel (1921-2006) ve 1950’lerin Avrupa avangardının diğer üyeleri.

Aykırı sanat (Outsider Art) klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı olarak da adlandırılır. Aykırı sanatın en büyük koleksiyonu, Lozan İsviçre’de bulunan Jean Dubuffet’s Collection de l’Art Brut’dur. İrlanda Modern Sanat Müzesi’ndeki (IMMA) Musgrave Kinley Outsider Art Collection, Aloise, Henry Darger, Madge Gill, Hauser, JB Murry, Oswald Tschirner, Van Genk, Wolfli, Zemankova gibi sanatçıların eserlerini içeren daha küçük bir kolleksiyondur.

Tarih Öncesi Sanat İlkelcilik Midir

Paleolitik Çağ’da (Taş Devri), yani MÖ 10.000’e kadar olan dönemde yaratılan tüm heykeller (örn. Venüs Figürleri) ve resimler (örn. mağara resimleri) Prehistorik Sanat olarak sınıflandırılır. Bu dönemin tüm insanları ilkel bir varoluş yaşadıkları için, “ilkel sanat” terimi tarih öncesi çağ için geçerli değildir.

Tarih ve Kültürün Ayrılmaz Parça Oluşu

Bununla birlikte, sanatın soyutlanmış bir fenomen olmadığını unutmamak gerekir. Kültür tarihi, halkın tarihi ile bağlantılı bir kültürün parçasıdır. Sonuç olarak, ilkel sanatın yalnızca çeşitli tarihsel fenomenleri kapsayan genel bir terim olarak görülmesinde fayda vardır. Her insan, ne kadar ilkel olursa olsun, belirli nesne ve desenleri veya belirli çizgi ve boşluk düzenlemelerini tercih ederek belirli bir stil geliştirmiştir.

Akademik Sanatın Karşısında İlkelcilik ve İlkel Sanat

19. yüzyıl sanayileşmesinin insanlıktan çıkarıcı etkileri, Birinci Dünya Savaşı (1914-18) katliamıyla birleştiğinde, bazı sanatçıların yozlaşmış ve ahlaki açıdan iflas etmiş gördükleri kendi toplumlarının kültür ve değerleri karşısında hayal kırıklığına uğramasına neden olmuştur. Güzel sanatlar, özellikle akademilerde öğretilen resmi “akademik sanat”, bu yozlaşmış değerlerle özdeşleştirilmiş, buna karşılık “ilkel sanat” daha spontane, daha dürüst ve duygusal olarak görülmüştür.

İlkelcilik ve Estetik

Bir resmi veya heykel parçasını “ilkel” olarak sınıflandırmak, “ilkel olmayan” sanatın varlığını da kabul etmiş sayar. Böyle bir “ilkel olmayan” sanat kategorisini nasıl tanımlamalıyız? – Modernist mi? Aşamalı mı? Teknolojik olarak gelişmiş? Böyle bir kategori olmadığı için bu tanımların hiçbiri yeterince tatmin edici değildir. Sonuçta, estetik bir bilim değildir – “ileri güzellik” veya “ilkel güzellik” diye bir şey de yoktur.

Bize Tanıdık Gelen Sanatı Daha Çok Takdir Etme

Çoğunlukla, güzelliğin tam bir keyfini, ancak ya kendi kültürümüze ait olan ya da en azından yüzeysel olarak kendi estetiğimiz ya da sanatsal güzellik ideallerimizle ilgili olan bir sanat eseri ile karşılaştığımızda çıkarırız. Yabancı medeniyetler tarafından geliştirilen biçim ve renk kombinasyonları pek çok cazibeye sahip olsa da bize oldukça yabancı gelebilir.

Kötü Sanat İlkel Sanat Değildir

Herhangi bir şeyin ilk aşaması genellikle gelişmemiş ve tamamlanmamış olduğundan, “ilkel” kelimesinin popüler anlamı, kaba bir şeyi ifade eden – belirli bir çizgi, boşluk veya renk uyumundan yoksun olmaktır. Bu anlamda “ilkel çalışma”, hem sanatsal ilham hem de teknik beceriden yoksun bir beceriksizin işi olabilir. Bu çalışmanın gerçek ilkellikle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece hiçbir değeri olmayan kötü bir sanattır.

Heykeltraş Selma Gürbüz kimdir merak ediyorsanız buradan biografisini okuyabilirsiniz. 

İlkel Sanatın Özellikleri Nelerdir?

1-Teknik

Yetersiz teknik araçlar mutlaka “ilkel sanat” ın özelliği olmayabilir. Aksine, ilkel sanatçının içinde çalıştığı malzemeler – taş, fildişi, kemik, ahşap, gün ve metal – büyük ölçüde Avrupalı ​​sanatçınınkilerle aynıdır. Boyamada bile minerallerden, sebzelerden ve hatta hayvanlardan elde edilen renk pigmentleri çoğu durumda benzerdir. İlkel sanatçının elindeki araçlar, kültürel düzeyine ve çevresine aittir. Bir Afrika tapınağında tuval üzerine yağlı boya bir resim hem tarihsel olarak yanlış hem de estetik olarak hoş olmayacaktır.

İlkel yöntemler önemli ölçüde farklılık gösterir, ancak benzer tekniklerin tamamen farklı alanlarda uygulandığını görürüz. Örneğin ahşapta heykel yapma yöntemi ağırlıklı olarak oymadır. Kullanılan araç bir tür reklamdır. Bitmiş eserdeki sonuç, aletin planlanmamış işaretlerini gösteren yönlü bir yüzeydir. Bu teknik ‘Batı ve Güney Afrika, Yeni Gine ve Kuzeybatı Amerika’da yaygındır.

İlkel sanatçının amacı iyi bir zanaatkarlıktır. Çalıştığı koşullar “medeni” meslektaşınınkinden farklıdır. Sanatsal bir çalışmaya başlamadan önce aletlerini ve malzemelerini toplamalı, üretmeli ve hazırlamalıdır. Ve genellikle tüm bunları tek başına yapmak zorundadır. Örneğin, Kuzey Amerikalı Kızılderili bir ressamı ele alalım. Boyaların sağlanması için bitkiler veya mineraller toplanmalıdır. Pigmenti sabitlemek için kaynatılmalı veya öğütülmeli daha sonra yağ ile karıştırılmalıdır. En son bir manda postu dikkatlice hazırlanmalı ve yüzey boyama için mümkün olduğunca pürüzsüz hale getirilmelidir. Çok karmaşık bir hazırlık sürecinden sonra bile yüzey hala o kadar pürüzlüdür ki, uygun çizim yapılmadan önce ana hatların zemine bastırılması gerekir ve pigmenti postun içine iyice bastırmak için çizim birkaç kez tekrarlanmalıdır.

Sonuç olarak, çok renkli bir resim basit bir çizimden çok renkli bir gravürdür. Sabitleme başka bir karmaşık işlem gerektirir, ancak bu yalnızca geometrik tasarımlarda uygulanır. Tüm bu hazırlık çalışmaları, yetenekli bir işçilik gerektirir ve büyük ölçüde mekaniktir. Günümüzde her türlü sanat malzemesi hazır olarak satın alınabilmektedir. Sadece önemli miktarda mekanik işçiliğe bağlı olan sanatçılar heykeltıraşlardır.

2- Vizyon

Perspektifin ve diğer estetik araçların yokluğunun, yüksek kaliteli ilkel sanatların grotesk görünmesine neden olduğu söylenir. Bu, bazı ilkel sanatlar için geçerli olabilir, ancak tümü için kabul edilemez. Gerçeklikten şiddetli sapmalar, tamamen ilkel vizyonun özelliği olarak alınamaz, çünkü bunlar son derece gelişmiş kültürlerin sanatında da bulunurlar. Bu, özellikle Mısır, Bizans ve Gotik sanatında görülen perspektif eksikliği için doğrudur, ancak Botticelli veya El Greco tarafından yapılmış figürlerde uzuvların keyfi oranlarında da belirgindir.

Öte yandan, Paleolitik ve Güney Afrikalı sanatçılar, kısaltma, üst üste binen renkler, doğrusal perspektif ve renk gölgelendirme konusunda dikkate değer girişimlerde bulunmuşlardır. Nitekim, bazı ilkel sanatçılar gerçekçi tasvirde en üst seviyeye ulaşmışlardır. Bushman’ın resim ve çizimleri bize çok çekici gelir çünkü onun çizimlerini anlamakta zorluk çekmeyiz.

Sonuç olarak, bu çalışmaları minnettar bir deyişle naif ve “ilkel” buluruz. Avrupalı ​​sanatçılar gibi ilkel sanatçılar da uzun vadede eserleri için yeni veya alışılmadık bir vizyon uygulamak zorunda değildir. İlkel sanatın büyük kısmı tanrıların, iblislerin ve fantastik yaratıkların, bazı detaylarının gerçek formlarından türetilmiş olsa da sanatçının hayal gücünün ürünleri olduğu en büyük gerçektir.

Sayısız sanat eseri, özellikle Afrika, Güney Denizleri ve Amerika’dan heykeller o kadar gerçekçi ve bireyseldir ki, sanatçıların aslında doğa ile birlikte çalıştığını kesin olarak varsayabiliriz.

Yorum Yazabilirsiniz

Yorum yaptığınız takdirde E-Posta adresiniz yayımlanmayacak


*